Onrustzaaier in het Bolwerk

Onlangs werd de rust in het bolwerk der Paladijnen verstoord door een in rood‐zwart geklede man. Deze man noemde zichzelf Aizerac, ‘Brenger van Wraak’ en hogepriester van de ‘Tempel van Wraak’. Uit zijn woorden sprak vooral toorn in de richting van een orde van Ackalha‐aanhangers genaamd “Ackalha’s Hand”. Hij dreigde de leden van deze orde met de dood als ze zich niet zouden aansluiten bij de ‘Tempel van Wraak’. Daarnaast was hij duidelijk in het uiten van de doelstellingen van Ackalha, vernietiging en rivieren vol bloed.

Nadat hij zich op deze manier geuit had werd hij op zijn woorden aangesproken door zuster Dalleera, een paladijn gewijd aan Ackalha. Zij refereerde aan de rol van Ackalha als de grote strijder tegen de vijand. Hierop daagde zij Aizerac uit tot een ritueel duel in naam van Ackalha. Het resultaat van dit gevecht gaf duidelijk aan op welke manier de ‘Brenger van Wraak’ van plan is het woord van Ackalha te uiten. Tijdens het gevecht bleek hij de overduidelijke sterkste. Zuster Dalleera probeerde, na enkele wonden opgelopen te hebben, zich over te geven maar dat werd niet door hem geaccepteerd. Met een aantal ferme slagen verbrijzelde hij haar botten en liet haar voor dood liggen. Broeder Marius, een Mhadriana‐gewijde had al de gunsten van Mhadriana nodig om haar weer te genezen.

Na dit gevecht werd de nieuwe ‘Orde van de Wraak’ als Ackalha‐orde door de aanwezige paladijnen erkend. Na deze erkenning vertrok de ‘Brenger van Wraak’ met onbekende bestemming weer uit het bolwerk. Sindsdien zijn er meerdere rapporten binnen gekomen vanuit verschillende locaties in Elbaria van in rood‐zwarte lompen geklede personen die voor onrust en opstootjes hebben gezorgd.

Dit optreden van Aizerac, hogepriester van de ‘Tempel van Wraak’, maakt duidelijk dat er een momenteel een scherp schisma ontstaan is onder de volgers van Ackalha. Aan de ene kant zijn er de aanhangers van Ackalha die hem vooral volgen in zijn aspect als groot strijder en verdediger van de gelovigen. Aan de andere kant zijn er de volgers die Ackalha vooral willen volgen als de brenger van de bloederige strijd en vijand van de Vrede.

Welke richting de volgers van Ackalha zullen kiezen zal de toekomst uitwijzen. Duidelijk is dat vrede en rust voor volgers van Ackalha voorlopig ver te zoeken zal zijn.

Glavius, broeder in naam van Rhu Rhun.