Safety & Consent toolkit

Om een veilige omgeving mogelijk te maken, wordt er op Elbaria evenementen gebruik gemaakt van enkele hulpmiddelen gerelateerd aan de fysieke en emotionele veiligheid. Aan alle zaken die in dit document genoemd worden wordt ook aan het begin van elk evenement aandacht besteed.

Fysieke Veiligheid

EHBO

Op Elbaria evenementen is minstens een EHBO’er aanwezig. Tijdens het evenement zullen de EHBO’ers optreden als eerste aanspreekpunt in het geval van ongelukken of andere fysieke problematiek. 

De EHBO’ers zullen zich aan het begin van elk evenement voorstellen. Deze mensen zijn tevens te herkennen aan de rode lintjes die ze op hun kleding dragen. Het is mogelijk om jezelf als EHBO’er aan te melden door dit aan te geven op je inschrijfformulier. 

Veilig Vechten

Op Elbaria evenementen zullen LARP gevechten plaatsvinden. Aan de deelname van deze gevechten zitten enkele veiligheidseisen.

  • Deelname aan LARP gevechten is alleen toegestaan als de deelnemer hier fysiek en mentaal toe in staat is.
  • Deelnemen aan LARP gevechten onder invloed van alcohol is niet toegestaan.
  • De wapens die bij deze gevechten gebruikt worden, dienen gemaakt te zijn voor gebruik bij LARP gevechten en hier veilig voor zijn. Om dit te garanderen vindt er aan het begin van elk evenement een wapen controle plaats. Let er van tevoren ook zelf op dat de wapens geen latex-rot bevatten en dat er geen fysieke gebreken aan de wapens zitten.
  • Slagen op het hoofd en/of naar het kruis zijn niet toegestaan.
  • Het gebruik van bogen is enkel toegestaan tussen zonsopkomst en zonsondergang.
  • Het steken met LARP wapens is niet toegestaan.
  • Het gebruik van wapens als werpwapens is enkels toegestaan als deze wapens geen kern bevatten.
  • We letten allemaal op elkaar. Merk je dat het niet goed gaat, stap dan uit het gevecht. Wij als organisatie kunnen er ook voor kiezen om het gevecht stil te leggen als we merken dat het niet goed gaat.

Elbaria behoudt als organisatie het recht om deelnemers een vecht verbod op te leggen indien de veiligheidseisen niet worden nageleefd, al dan niet na een eerdere waarschuwing.

Veiligheidslint 

Voor mensen die niet in staat zijn om aan LARP gevechten deel te nemen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een veiligheidslint om aan te geven dat ze actief niet deelnemen aan gevechten om OC redenen. Dit betekent ook dat deze persoon niet bij gevechten betrokken dient te worden. Dit veiligheidslint bestaat uit een sjerp van rood-wit afzetlint die duidelijk over het kostuum wordt gedragen.

Man Down

In het geval van een OC verwonding tijdens een IC situatie wordt de Man Down call gebruikt, deze geeft een OC verwonding aan. Wanneer deze call gemaakt wordt dient iedereen, behalve degene die de call gemaakt heeft en de EHBO’ers, op de grond te gaan zitten, waarna de EHBO zo snel mogelijk ter plaatse komt.

Emotionele Veiligheid

Vertrouwenspersonen

Op Elbaria evenementen is minstens een vertrouwenspersoon aanwezig. De vertrouwenspersonen dienen als aanspreekpunt rondom de emotionele veiligheid, denk hierbij aan zaken als een scène die verkeerd binnenkwam of een onenigheid met een andere deelnemer die men zelf niet opgelost krijgt. 

De vertrouwenspersonen zullen zich aan het begin van elk evenement voorstellen. Deze mensen zijn tevens te herkennen aan de blauwe lintjes die ze op hun kleding dragen.

No Play

De No Play call wordt gebruikt wanneer een scène een sterke negatieve emotionele reactie oproept waardoor het niet mogelijk is om de scène door te zetten. Degenen die de No Play call maakt verwijdert zich tijdelijk uit het spel en keert wanneer deze er klaar voor is weer terug naar het spel, zo nodig na een gesprek met een vertrouwenspersoon. Omstanders dienen deze persoon de ruimte te geven om het spel te verlaten.

Handgebaren

Aan de emotionele veiligheid zijn enkele handgebaren verbonden.

Look Down
Het Look Down gebaar wordt gebruikt als iemand een scène binnen wil komen of wil verlaten, maar om OC redenen niet wil dat er spel wordt gemaakt om hun binnenkomst of vertrek. Het gebruik van dit gebaar hoeft niet naar omstanders verantwoord te worden en omstanders dienen deze persoon in vrede binnen te laten komen/vertrekken. Het gebruik van dit gebaar gaat als volgt: de persoon in kwestie doet hun hand voor hun ogen en kijkt naar de grond terwijl deze de scène binnenkomt of verlaat.

Als deelnemers het idee hebben dat dit gebaar wordt misbruikt om bijvoorbeeld onder IC consequenties uit te komen dient dit bij de spelleiding aangegeven te worden, die dan met de persoon in gesprek gaat hierover. 

Check-In gebaren
Omdat het niet altijd mogelijk is om aan iemand af te lezen of ze comfortabel zijn met iets dat gaande is, werkt Elbaria met een non-verbaal check-in systeem bestaande uit de volgende handgebaren:

Actieve check-in: Duim en wijsvinger in een rondje, andere drie vingers omhoog (OK-gebaar). Hiermee controleer je non-verbaal bij een andere deelnemer of deze oké is met de momentele gang van zaken. Maak hierbij voor de communicatie duidelijkheid oogcontact.
Het gaat goed: Duim omhoog 
Twijfelachtig: Duim horizontaal. Als iemand dit gebaart, neem dan gas terug en ga zo mogelijk in gesprek over hoe de scène het beste voortgezet kan worden.
Het gaat niet goed: Duim omlaag. Als iemand dit gebaart, pauzeer dan het spel en overleg wat degene die dit gebaart nodig heeft om comfortabel verder te spelen.

De duim omhoog/horizontaal/omlaag kunnen als reactie op een OK-gebaar gebruikt worden, maar kunnen ook proactief gebruikt worden om aan te geven hoe je in een scène staat.