Wat kun je verwachten?

Op deze pagina vind je een gedetailleerdere beschrijving van de onderwerpen die wel en niet aan bod komen binnen ons spel, en die we wel of niet willen zien vanuit deelnemers op Elbaria evenementen.

Terminologie

Op deze pagina worden een aantal termen gebruikt:

IC = in character. Dit gaat over zaken die zich tijdens het spel en in de fictieve wereld afspelen.

OC = out of character. Dit gaat over zaken die niet bij de fictieve spelwereld horen, maar bij de realiteit.

Organisatie. De organisatie van het evenement bestaat uit de SL en het bestuur. 

SL = spelleiding. Dit is het team dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen van het spel. Deze gaan dus voornamelijk over IC zaken.

Bestuur. Dit is het team dat verantwoordelijk is voor het goed laten verlopen van de evenementen. Deze gaan dus voornamelijk over OC zaken. 

De setting van Elbaria

Elbaria is een High Fantasy LARP in het noorden van Nederland. Elbaria is toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar.

De focus ligt op Players versus Environment type spel en faciliteert zowel spel gericht op het ‘oplossen’ van het grote verhaal en het uitspelen van de persoonlijke doelen van de personages. 

IC onderwerpen

Hieronder vind je een overzicht van de thema’s die in onze evenementen wel en niet voorkomen. Wij verwachten van onze deelnemers dat zij zichzelf van tevoren bekend maken met deze thema’s en dat zij aan de hand hiervan voor zichzelf bepalen of zij aan onze LARP evenementen willen deelnemen.  

Zorg ervoor dat je de thema’s die met zekerheid en mogelijk in onze evenementen naar voren komen, acceptabel vindt. Wanneer dit niet zo is en je twijfelt over of je wilt deelnemen, neem dan vóórdat je een van onze evenementen bezoekt contact op met de spelleiding. Blijkt na overleg met de spelleiding over de thema’s dat jij echt geen spel wilt met deze thema’s, kom dan niet naar ons evenement. 

Deze thema’s komen wel naar voren

 • Discriminatie op IC kenmerken. Denk hierbij aan IC ras, afkomst, rang binnen een organisatie, of religieuze overtuiging.
 • Fysieke ziektes en afwijkingen kunnen als thema voorkomen, maar dienen niet stigmatiserend neergezet te worden.
 • Fysiek geweld en marteling. Als dit geweld buiten de perken van bijvoorbeeld een gevecht plaatsvindt gebeurt dit in overleg met de betrokkenen. Het uitspelen van marteling gebeurt altijd in overleg met de betrokkenen.
 • Het gebruik en misbruik van verslavende middelen.
 • Ontvoering, maar enkel in overleg met de betrokkenen.
 • Mentale stoornissen, deze dienen echter niet stigmatiserend neergezet te worden. Hieraan verbonden is dat het thema van automutilatie toegestaan is, maar niet op een manier die overeenkomt met stigmatisering van mentale stoornissen.
 • Seks (enkel offscreen) en zwangerschap zitten als thema’s in de spelwereld verwerkt, en komen hierdoor ook voor binnen het verhaal. Een vereiste bij spel rondom deze onderwerpen is dat alle betrokkenen er IC en OC mee akkoord gaan.
 • Slavernij komt voor binnen de spelwereld, maar wordt niet als iets positiefs neergezet.

Deze thema’s worden niet aangemoedigd, maar ook niet tegengehouden

 • Incest komt niet als thema vanuit de spelleiding naar voren, maar is wel toegestaan binnen achtergronden.
 • Zelfmoord komt niet als thema vanuit de spelleiding naar voren, maar is wel toegestaan binnen achtergronden. 
 • Prostitutie komt niet als thema vanuit de spelleiding naar voren, maar is wel toegestaan met toestemming van alle betrokkenen.

Deze thema’s zijn niet welkom

 • Discriminatie op OC kenmerken is niet topegestaan. Onder deze term vallen onder andere homofobie, racisme, seksisme.
 • Kindermishandeling is niet als thema toegestaan.
 • Seksueel misbruik is niet als thema toegestaan.

OC gedragsregels

Naast de verwachtingen rondom IC gedrag zijn er ook enkele OC gedragsregels. Bij deze gedragsregels behoort ook de informatie van onze Safety & Consent regels. Wij verwachten dat onze deelnemers zich bekend maken met deze gedragsregels en dat zij zich aan deze regels houden. Wanneer je je niet aan deze gedragsregels houdt, kan de organisatie je hier op aanspreken en/of besluiten om je toegang tot het evenement te ontzeggen. Heb je er last van dat iemand zich niet aan de regels houdt? Laat dat dan aan de organisatie weten. 

Afval

Afval dient op de daarvoor aangewezen plaatsen gedeponeerd te worden.

Alcohol en andere geest beïnvloedende middelen

Op Elbaria evenementen mag alcohol genuttigd worden. Het is niet toegestaan om je eigen alcohol mee te nemen en te nuttigen op de locatie. Alcoholische consumpties zullen te koop zijn aan de bar. Echter is het na consumptie van alcohol niet toegestaan om deel te nemen aan het spel in verband met de fysieke en emotionele veiligheid. Het gebruik van andere geest beïnvloedende middelen tijdens Elbaria evenementen is niet toegestaan. 

OC op IC locaties

Op Elbaria evenementen wordt van deelnemers verwacht dat ze zich tijdens het spel op IC locaties ook zo veel als mogelijk IC gedragen. Denk hierbij aan het niet houden van OC gesprekken op IC locaties en aan het dragen van IC verantwoorde kleding tijdens het spel. Bij elk evenement zullen er enkele locaties op het terrein aangewezen worden als OC gebied. Op deze plekken, zoals bij je eigen tent, kan je je OC gedragen wanneer je daar behoefte aan hebt. Ook is het na tijd-uit toegestaan om je OC te gedragen. De spelleiding zal elke dag aangeven wanneer het tijd-in en tijd-uit is. 

Roken

Roken tijdens Elbaria evenementen is enkel toegestaan op de daarvoor aangewezen rookzones. Roken is niet toegestaan op de rest van het terrein. 

Seks

Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Ook behoren gesprekken over expliciet seksuele onderwerpen tot de privésfeer en dienen deze enkel gehouden te worden met toestemming van alle aanwezigen.

Lhbti-veilige omgeving

Homo, bi, transgender, non-bi, cisgender hetero: iedereen is welkom bij ons! Homofobie wordt (net als andere vormen van discriminatie zoals seksisme en racisme) niet getolereerd.

Veiligheid: Safety & Consent regels

Om de veiligheid van deelnemers zo veel mogelijk te kunnen garanderen wordt er van deelnemers aan Elbaria evenementen verwacht dat ze bekend zijn met deze pagina en de Safety en Consent regels.

Een volledig overzicht van het huishoudelijk reglement vind je hier.