Wat kun je verwachten?

Elbaria is een High Fantasy LARP in het noorden van Nederland. Elbaria is toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar.

De focus ligt op Players versus Environment type spel en faciliteert zowel spel gericht op het ‘oplossen’ van het grote verhaal en het uitspelen van de persoonlijke doelen van de personages. 

Op deze pagina vind je een gedetailleerdere beschrijving van de onderwerpen die wel en niet aan bod komen binnen ons spel, en die we wel of niet willen zien vanuit deelnemers op Elbaria evenementen.

IC onderwerpen

Deze thema’s komen wel naar voren

 • Discriminatie op IC kenmerken. Denk hierbij aan IC ras, afkomst, rang binnen een organisatie, of religieuze overtuiging.
 • Fysieke ziektes en afwijkingen kunnen als thema voorkomen, maar dienen niet stigmatiserend neergezet te worden.
 • Fysiek geweld en marteling. Als dit geweld buiten de perken van bijvoorbeeld een gevecht plaatsvindt gebeurt dit in overleg met de betrokkenen. Het uitspelen van marteling gebeurt altijd in overleg met de betrokkenen.
 • Het gebruik en misbruik van verslavende middelen.
 • Ontvoering, maar enkel in overleg met de betrokkenen.
 • Mentale stoornissen, deze dienen echter niet stigmatiserend neergezet te worden. Hieraan verbonden is dat het thema van automutilatie toegestaan is, maar niet op een manier die overeenkomt met stigmatisering van mentale stoornissen.
 • Seks (enkel offscreen) en zwangerschap zitten als thema’s in de spelwereld verwerkt, en komen hierdoor ook voor binnen het verhaal. Een vereiste bij spel rondom deze onderwerpen is dat alle betrokkenen er IC en OC mee akkoord gaan.
 • Slavernij komt voor binnen de spelwereld, maar wordt niet als iets positiefs neergezet.

Deze thema’s worden niet aangemoedigd, maar ook niet tegengehouden

 • Incest komt niet als thema vanuit de spelleiding naar voren, maar is wel toegestaan binnen achtergronden.
 • Prostitutie komt niet als thema vanuit de spelleiding naar voren, maar is wel toegestaan met toestemming van alle betrokkenen.

Deze thema’s zijn niet welkom

 • Discriminatie op OC kenmerken is niet welkom. Onder deze term vallen onder andere homofobie, racisme, seksisme.
 • Kindermishandeling komt niet als thema voor.
 • Seksueel misbruik is niet welkom.
 • Zelfmoord is niet als thema toegestaan.

OC gedragsregels

Naast de verwachtingen rondom IC gedrag zijn er ook enkele OC gedragsregels. 

Afval

Afval dient op de daarvoor aangewezen plaatsen gedeponeerd te worden.

Alcohol en andere geest beïnvloedende middelen

Op Elbaria evenementen mag alcohol genuttigd worden, echter is het na consumptie van alcohol niet toegestaan om deel te nemen aan het spel in verband met de fysieke en emotionele veiligheid. Het gebruik van andere geest beïnvloedende middelen tijdens Elbaria evenementen is niet toegestaan.

OC op IC locaties

Op Elbaria evenementen wordt van deelnemers verwacht dat ze zich op IC locaties ook zo veel als mogelijk IC gedragen. Denk hierbij aan het niet houden van OC gesprekken op IC locaties en aan het dragen van IC verantwoorde kleding tijdens het spel.

Roken

Roken tijdens Elbaria evenementen is enkel toegestaan op de daarvoor aangewezen rookzones.

Seks

Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Ook behoren gesprekken over expliciet seksuele onderwerpen tot de privésfeer en dienen deze enkel gehouden te worden met toestemming van alle aanwezigen.

Lhbti-veilige omgeving

Homo, bi, transgender, non-bi, cisgender hetero: iedereen is welkom bij ons! Homofobie wordt (net als andere vormen van discriminatie zoals seksisme en racisme) niet getolereerd.

Veiligheid

Om de veiligheid van deelnemers zo veel mogelijk te kunnen garanderen wordt er van deelnemers aan Elbaria evenementen verwacht dat ze bekend zijn met deze pagina en de Safety en Consent toolkit.

Een volledig overzicht van het huishoudelijk reglement vind je hier.